ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างการเมืองการปกครองและศาสนา

ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างการเมืองการปกครองและศาสนา

ประเด็นสำคัญที่เราจะมานำเสนอให้ผู้อ่านในวันนี้เป็นเรื่องของ “ ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของการเมืองและศาสนา ” ซึ่งเป็นประเด็นที่เราทุกคนต่างทราบกันดีว่าทั้งสองอย่างนี้อยู่คู่กับเรามาอย่างช้านาน โดยเราจะหยิบเอาทั้งสองประเด็นนี้มาแยกออกจากกันและนำมาผสมรวมกัน เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นทั้งเรื่องความแตกต่างและความคล้ายคลึง ให้ท่านได้เห็นภาพได้ชัดมากยิ่งขึ้น เพื่อการศึกษาและการสร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ ๆ โดยทั้งนี้เราเองก็มาพูดถึงเรื่องกรอบความคิดในปัจจุบันที่มีทั้งมุมมองที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาแนะนำให้ท่านได้สร้างความเข้าใจไปพร้อม ๆ กัน

ทำไมเราทุกคนถึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องการเมืองและศาสนา

การสร้างความเข้าใจถือเป็นสิ่งสำคัญและการที่เราได้รับข้อมูลที่เป็นมุมมองหลาย ๆ แบบถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและเราเชื่อว่าการนำเอาเรื่อง การปกครองและศาสนา ขึ้นมาพูดถึงก็อาจมาเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่หลายคนอาจยังไม่เคยทราบและอาจทำให้หลายคนทำความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการหยิบเอามาเป็นกรณีศึกษาเพื่อต่อยอดทางความคิดและการเรียนรู้ได้อีกมาก หากท่านได้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ทางเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ความแตกต่างของการเมืองการปกครองและศาสนา

ความแตกต่างของทั้งเรื่องการปกครองและศาสนา หากจะว่าด้วยเรื่องความแตกต่างของทั้งสองอย่างเราคงต้องพูดถึงเรื่องคำสอนของศาสนาที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวและการปกครองที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แน่นอนว่าเรื่องศาสนาส่วนใหญ่จะมีการกล่าวถึงการทำความดี การไม่เบียดเบียนและการเดินตามศีลธรรม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของการพึ่งพาทางจิตใจ แต่หากเป็นการเมืองก็จะมองในมุมของปากท้องและคุณภาพชีวิตเป็นหลัก ในทางปฏิบัติเราจึงเห็นได้ชัดว่ากระบวนการและวิธีมีความแตกต่างกันอย่างมากนั่นเอง ทำให้หากเรามองในมุมนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่า ทุกอย่างต่างไปในทิศทางคนละแบบซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

การเมืองและศาสนามีความสอดคล้องกันอย่างไร

หากทราบถึงความแตกต่างแล้วเราก็จะมาพูดถึงความคล้ายคลึงของการเมืองและศาสนากันต่อเลย แน่นอนว่าหลายท่านคงเคยได้ยินเรื่อง ศาสนาประจำเมือง เช่น ไทยเมืองพุทธ อังกฤษเมืองคาทอลิค สาธารณรัฐอิสลาม เป็นต้น โดยหากอ่านแค่นี้เราก็อาจเข้าใจได้เลยว่าการเมืองและศาสนาเป็นสิ่งเดียวกัน ความสอดคล้องกันมีตั้งแต่เรื่องการปกครอง วัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงกฎหมาย เช่นกัน ซึ่งในบางประเทศใช้หลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการร่างกฎหมายเป็นของตัวเอง เราก็ไม่อาจกล่าวได้เลยว่าทั้งสองสิ่งแยกตัวออกจากกัน เพราะศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ในการปกครองผู้คน ไม่ว่าจะเป็นในอดีต หรือ ในยุคสมัยปัจจุบันก็ตาม

กรอบความคิดในปัจจุบันถึงมุมมองที่มีต่อเรื่องการปกครองและความเชื่อ

เรื่องของกรอบความคิดทางศาสนาและการเมือง ค่อนข้างมีแตกต่างทางด้านมุมมองกันออกไปในหลายรูปแบบ มีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยว่าทั้งสองอย่างควรถูกนำมาผูกกันไว้ โดยเราจะมาพูดถึง 2 มุมมองที่แตกต่างกันว่าทั้งสองอย่างนี้มีแนวทางกรอบความคิดไปในทิศทางใด

  • ผู้คนที่เห็นด้วยว่าทั้งสองอย่างควรนำมาผูกร่วมกัน เห็นว่า การที่การปกครองและการศาสนาเป็นสิ่งที่คู่กันและหากนำมารวมกันได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้การปกครองจะทำให้มีการจัดระเบียบของสังคมให้ดีมากยิ่งขึ้น
  •  ผู้ที่เห็นว่าไม่ควรนำสองอย่างมารวมด้วยกัน เชื่อเรื่องอิสรภาพในทางเลือกของมนุษย์และต้องการให้เกิดความยืดหยุ่นในการปกครอง ทำให้สามารถปรับตามได้ตามความต้องการของผู้คนที่ไม่มีเรื่องของศาสนามาเป็นขอบเขต

ศาสนาและการเมืองสิ่งสำคัญที่ไม่เคยห่างจากตัวเราทุกคน

หากท่านได้ศึกษาเรื่องราวที่เราได้บอกกล่าวไปแล้ว เราเชื่อว่าทุกท่านจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องศาสนาและการเมือง จากการมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวกลับกลายเป็นการมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าท่านจะคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ การเคารพกติกาของสังคมก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรปฏิบัติร่วมกัน เราอยากให้ทุกท่านเปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกันค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดให้แก่สังคม