ศาสนาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้

ศาสนาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน

หากจะพูดถึงสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์คงเป็นที่พึ่งทางศาสนา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามแต่ในปัจจุบันนี้ เรียกว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีระเบียบ โดยทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ดังนั้นแล้วการนับถือศาสนาถือเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ความสำคัญที่คุณจะต้องรู้สำหรับใครที่กำลังหาอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้อ่านอย่างมากคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาได้มากขึ้นกว่าเดิม

ศาสนาความเป็นมาอย่างยาวนาน ศูนย์รวมแห่งจิตใจ

สำหรับศาสนานั้นเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจมนุษย์บนโลกนี้มาอย่างยาวนานทุกศาสนาล้วนเกิดขึ้นจากความเชื่อของมนุษย์ทั้งสิ้น และมักมีพระศาสดาเป็นผู้นำแห่งศาสนาของแต่ละศาสนา โดยถึงแม้ว่าแต่ละศาสนาจะมี ผู้นำหรือศาสดาที่แตกต่างกัน แต่ทุกศาสนามีทางเดียวกันคือการสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของคนอย่างยาวนาน โดยในประเทศไทยศาสนาที่นับถือกันมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือศาสนาพุทธเรียกได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติ

โดยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามศาสนาล้วนถูกแทรกซึมไปในชีวิตของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่นการสวดมนตร์เข้าแถวตอนเช้าของนักเรียน ความสำคัญทางศาสนาในวันพิเศษของศาสนาต่าง ๆ และอีกมากมายที่ศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ในทุกทาง และนอกจากนี้ศาสนายังเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้ที่นับถืออีกด้วยไม่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายหรือเหตุการณ์ที่แย่ต่อชีวิตแต่การนับถือศาสนาและนำศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจที่จะทำให้คุณมองโลกในแง่ดีและเข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตได้มากขึ้นกว่าเดิม

วัตถุกับศาสนาของยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้นับถือ

วัตถุของแต่ละศาสนานั้นมีต่างกันอย่างมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต่างนับถือโดยวัตถุของแต่ละศาสนานั้นเรียกได้ว่าเป็นศาสนวัตถุ อย่างศาสนาพุทธ จะมีวัดวาอาราม พระพุทธรูป พระเจดีย์ สายสิญจน์ ศาสนาคริสต์ ไม้กางเขน โบสถ์ รูปปั้น ศาสนาพราหมณ์ รูปปั้นองค์เทพและอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าศาสนากับวัตถุนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะจรรโลงจิตใจของมนุษย์ให้เห็นถึงศาสนานี้รูปธรรมที่มากขึ้นโดยตามความเชื่อของแต่ละศาสนา

จึงทำให้มีศาสนวัตถุที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นศาสนวัตถุไม่ว่าจะเป็นของศาสนาใดก็ตามทุกคนล้วนมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาวัตถุนั้นและนำศาสนวัตถุนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอีกหนึ่งรูปแบบ

ความสำคัญของศาสนาที่มีต่อสังคมในยุคปัจจุบัน

ความสำคัญของศาสนาต่อสังคมที่มีในยุคปัจจุบันนี้นั้นหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าความสำคัญที่แท้จริงของศาสนาคืออะไรและจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีศาสนา ดังนั้นวันนี้เราจะมาเผยความสำคัญของศาสนาที่มีต่อสังคมในยุคปัจจุบันเพื่อให้ทุกคนได้ทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของศาสนาได้มากขึ้นกว่าเดิม

1.ศาสนาช่วยให้สังคมสงบสุขร่มเย็น

เพราะทุกศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ดังนั้นแล้วศาสนาจึงทำให้สังคมสงบสุขลดการเกิดอาชญากรรมลงได้และทำให้คนส่วนใหญ่มักย้ำคิดย้ำทำเวลาจะทำสิ่งที่ผิดพลาดและศาสนาเป็นที่ขัดเกลาจิตใจให้กับมนุษย์ในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี จึงเป็นส่วนช่วยสำคัญที่จะช่วยให้สังคมมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

2. ศาสนาพัฒนาเศรษฐกิจไทย

หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าศาสนาสามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างไร โดยในปัจจุบันวันสำคัญทางศาสนาพุทธในประเทศไทยนั้นเป็นวันหยุดนะขัตฤกษ์ตามปฏิทิน ซึ่งทุกวันหยุดคนไทยส่วนใหญ่มักใช้เวลาอยู่ไปกับการเที่ยวและการช้อปใช้จึงทำให้วันหยุดศาสนาไทยเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

ศาสนาไม่ว่าจะศาสนาไหนเราคือพี่น้องกัน

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นถึงความสำคัญของศาสนาและสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ดังนั้นแล้วไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามเราเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันไม่มีการแบ่งแยกศาสนาเพราะทุกศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดีและศาสนาจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดี